Fontys, connect and seize the opportunity

Ondernemend onderwijs: ideeën en initiatieven

IV. Alumnibeleid

Each generation goes further than the generation preceding it because it stands on the shoulders of that generation. You will have opportunities beyond anything we’ve ever known.

— Ronald Reagan

Huidig ervaren situatie

Fontysbreed zijn er ca. 41 alumni-verenigingen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat Fontys een slecht alumnibeleid heeft; vaak zijn de alumniverenigingen op zichzelf staande organisaties met onvoldoende binding met de opleidingen. De opleidingen zetten alumni onvoldoende in om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en bieden

Gewenste situatie

Samenwerking en betrokkenheid vergroten en intensiveren tussen alumniverenigingen en opleidingen van de Hogeschool.

Advies

Voordelen