Fontys, connect and seize the opportunity

Ondernemend onderwijs: ideeën en initiatieven

V. Docent en Studentattitude

Attitude is a little thing that makes a big difference.

— Winston S. Churchill

Huidig ervaren situatie

Uit recent onderzoek van de AOb (kwaliteits-enquête HBO, mei 2012) is gebleken dat docenten vaak onder druk staan. Druk omdat er weinig tijd is om vakken te ontwikkelen en eigen kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Maar ook druk vanwege het feit dat studenten niet te lang over hun studie mogen doen en een klein percentage van de docenten genade zesjes uitdelen. Het geven van een onvoldoende leidt naast extra werk voor de docent om een herkansing te maken veelal tot getouwtrek tussen student en docent wat op kan lopen tot bemoeienis van de examencommissie. Dit leidt af van waar het onderwijs echt voor staat, namelijk leren! De berekenende student heeft dit spelletje van tijdsdruk en beperkte wendbaarheid van de docent goed in de gaten, wat een passieve houding en de weg van de minste weerstand in de hand werkt.

Gewenste situatie

Het uitdagen, stimuleren, motiveren (intrinsiek) en prikkelen van de studenten om te excelleren en een actieve houding te ontwikkelen. Uiteraard geldt hier “practice what you preach”. De docent is “role model” en zal het goede voorbeeld moeten geven.

Advies

Voordelen