Fontys, connect and seize the opportunity

Ondernemend onderwijs: ideeën en initiatieven

II. Fontys als lerende organisatie

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn

— Alvin Toffler

Huidig ervaren situatie

Fontysmedewerkers beschikken over een enorme hoeveelheid ervaring, best practices en hoogwaardige en praktisch toepasbare ideeën en innovaties geschikt voor diverse opleidingen en instituten. Deze waardevolle ideeën en bereidheid tot delen van kennis blijven te vaak onzichtbaar voor anderen. Dit resulteert in het onnodig opnieuw uitvinden van het wiel, het onnodig extern inkopen van kennis en advies en het verloren laten gaan van kansen voor erkenning en motivering van medewerkers met goede ideeën.

Fontysmedewerkers geven vaak workshops of trainingen in het onderwijs van één instituut of zelfs één opleiding en geven deze workshops zelden tot nooit aan collega’s.

Doordat externe contacten niet, onvoldoende of op een te bureaucratische wijze worden opengesteld voor individuele collega’s besteden Fontysmedewerkers onnodig veel tijd aan het leggen van contacten met externen.

Gewenste situatie

Advies

Workshops voor en door Fontys:

Mogelijke vormen:

Voordelen

E-library

Het bundelen en delen van interessante bronnen op de instituutsportal voor en door docenten. Geschikte boeken, modellen, theorieën, praktijkvoorbeelden, interessante Twitteraars, blogs, evenementen, online lezingen en e-pubs kunnen via de e-Library gedeeld worden. Op deze manier kan iedere medewerker op de hoogte blijven, via actuele state of art bronnen,van alle expertisegebieden. Docenten kunnen elkaar inspireren door het aandragen (uploaden) van kwalitatief hoogwaardige bronnen. Bij het delen van informatiebronnen gaat het niet om de kwantiteit maar juist om de kwaliteit. In eerste stadium kennisdeling voor en door docenten binnen een instituut. Op lange termijn toegankelijk voor studenten en/of medewerkers van andere instituten.

De portal dient visueel inspirerend te zijn door een duidelijke en uitnodigende catergorisatie en weergave bron (symbool bronsoort + naam en omschrijving + link en afbeelding) en de mogelijkheid tot het schrijven van een review (beoordelen van bronnen).

Voordelen