Fontys, connect and seize the opportunity

Ondernemend onderwijs: ideeën en initiatieven

I. Fontys als netwerk hub.

Position yourself as a center of influence, the one who knows the movers and shakers. People will respond to that, and you’ll soon become what you project.

— Bob Burg

Huidig ervaren situatie

Ondernemen start met inspiratie, ambitie en de durf om te netwerken! (Actieprogramma onderwijs en ondernemen). Fontys is een grote onderwijsinstelling met ruim 4000 medewerkers met diverse kennis, expertise en contacten. Fontysmedewerkers profileren zichzelf onvoldoende of incompleet waardoor de aanwezige kennis, expertise en contacten grotendeels onzichtbaar en ontoegankelijk blijven voor Fontysmedewerkers en –studenten, maar ook voor de omgeving. Fontys mist hierdoor kansen voor innovatie, onderwijskwaliteit, profilering en medewerker- en studententevredenheid.

Van de ruim 4000 medewerkers hebben bijna 1700 personen (>40%) een LinkedIn profiel. Bron: LinkedIn.

Gewenste situatie

Advies: Personal branding als instrument voor effectief netwerken

Personal branding is het bewust en optimaal presenteren van jezelf; het formuleren van je eigen merk. Dit zorgt ervoor dat Fontysmedewerkers en -studenten gericht en effectief gebruik kunnen maken van het netwerk dat Fontys hen biedt en zelf goed vindbaar zijn op hun kernkwaliteiten.

Personal branding voor Fontysmedewerkers

 • Workshops voor Fontysmedewerkers over het formuleren van je eigen merkWat zijn jouw kernkwaliteiten? Waarom is het nuttig om je eigen merk te formuleren? Waar en hoe begin je? Iedere deelnemer formuleert zijn eigen merk en vult zijn merk in op LinkedIn. Aangeboden door FYP.Train the trainer workshops personal branding aangeboden door FYP.
 • Workshop over het gericht delen en vinden van informatie en contacten via LinkedIn aangeboden door het loopbaancentrum.
 • Deze workshops kunnen vrijwillig worden bijgewoond door alle Fontysmedewerkers of (indien het MT van een instituut de meerwaarde van de workshop inziet) kan deze bijvoorbeeld tijdens een studie(mid)dag aangeboden worden.

  Voordelen

  Personal branding in het onderwijs

  Introductiecollege over personal branding
  Vervolgworkshops (idealiter in jaar 1 t/m 4) over het invullen/aanvullen van het eigen merk in LinkedIn.

  Voordelen