Fontys, connect and seize the opportunity

Ondernemend onderwijs: ideeën en initiatieven

Aanleiding voor deze website

Een ondernemende houding heeft betrekking op het vermogen van personen om ideeën om te zetten in actie. Dit vermogen helpt om niet alleen groter te denken maar vooral ook groter te doen!

De Nederlandse economie heeft behoefte aan innovatieve en ondernemende personen; in de vorm van zelfstandig ondernemers én in de vorm van ondernemende werknemers. Fontys investeert in ondernemerschap. In 2011 werd het Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CvO) opgericht en sinds 2012 participeert Fontys in het valorisatieprogramma met als doel het bevorderen van ondernemerschap en ondernemendheid bij studenten.

Creativiteit, innovatie en een ondernemende houding van docenten en daardoor van studenten zijn speerpunten van Fontys Young Professionals (FYP) sinds haar oprichting in 2008. Deze gemeenschappelijke en aanvullende doelstellingen resulteren in een inspirerende en versterkende samenwerking tussen CvO en FYP.

Doel van deze website

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure

— Marianne Williamson

FYP denkt groter!…en durft te dromen. De initiatieven op deze website zijn alle er op gericht om het toekomstbeeld dat FYP voor ogen heeft te realiseren:

Opportunities multiply when they are seized

— Sun Tzu, 564 BC

FYP wil middels deze website haar persoonlijke ervaringen, ideeën, reeds gestarte initiatieven en initiatieven in een voorbereidende fase te delen met alle Fontyscollega’s.

Per idee/initiatief staan de initiatiefnemers bij voor en achternaam vermeld zodat deze personen direct benaderd kunnen worden indien individuele medewerkers of instituten geïnteresseerd zijn in het zelf oppakken van of deelnemen aan een van de vermeldde initiatieven.