Fontys, connect and seize the opportunity

Ondernemend onderwijs: ideeën en initiatieven

Fontys Young Professionals (FYP) is het netwerk van en voor Fontysmedewerkers t/m 35 jaar.

FYP biedt jonge Fontysmedewerkers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten door over de muren van hu eigen instituut of afdeling te kijken. FYP daagt haar leden uit om aan de slag te gaan met thema’s die volgens hen van belang zijn voor zichzelf en voor Fontys. FYP organiseert bovendien activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling, kennisuitwisseling, creativiteit, innovatie en een ondernemende houding.

Middels denktanks zetten FYPleden hun ideeën om in actie. De denktank ondernemend onderwijs bestaat uit 7 leden (zie onderaan pagina / of andere pagina waarnaar doorgelinkt wordt) en bepleit en onderneemt samen met FYP de onderstaande initiatieven op het gebied van ondernemend onderwijs:

Bovenstaande ideeën en initiatieven zijn bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd door de FYPdenktank ondernemend onderwijs: