Fontys, connect and seize the opportunity

Ondernemend onderwijs: ideeën en initiatieven

III. Uitdagende werkvormen in het onderwijs

The success of education depends on adapting teaching to individual differences among learners.

— Yeuzheng, (4th Century BC)

Ondernemingszin in het curriculum

Huidig ervaren situatie

Vaak stemmen opleidingen hun curriculum af op de gemiddelde student. Dit heeft een nivellerend effect veroorzaakt op de resultaten en prestaties van studenten.
Ondernemingszin van studenten en medewerkers wordt heel wisselend gestimuleerd door de verschillende opleidingen en opleidingsrichtingen. Het is nu erg afhankelijk van de mate waarin een docent hier voor open staat of de opleiding er specifiek op toetst.

Gewenste situatie

Advies

Voordelen

Onderzoek naar stimuleren ondernemende houding studenten en docenten

In aanvulling op bovenstaande ervaringen en adviezen verrichtte de FYP denktank Ondernemend onderwijs in 2011 een onderzoek naar aanleiding van de vraag `Hoe kan je een ondernemende houding bij studenten en docenten stimuleren.` Het onderzoek heeft een explorerend karakter. Eerst is er gekeken naar de betekenis van een ondernemende houding. Wat wordt onder ondernemende houding verstaan door zowel studenten als docenten? Vervolgens is er gezocht naar `Best practice` voorbeelden waargenomen door zowel docenten als studenten. Zie punt VI voor verdere onderzoeksresultaten.

Huidige situatie

Onder ondernemende houding worden synoniemen genoemd zoals voortouw nemen en actie ondernemen. Zowel docenten als studenten zijn het eens dat het onderwijs van vandaag meer ondersteunend werkt dan dat ze effectief uitdaagt en stimuleert. Docenten ondersteunen studenten die reeds een ondernemende houding hebben.

Gewenste situatie

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat zowel studenten als docenten wensen dat de studenten meer uitgedaagd worden. Door het onderwijs op een uitdagende manier vorm te geven, wordt de ondernemende houding van studenten meer gestimuleerd. Beide groepen geven aan dat het middel bij uitstek hiervoor concrete afstudeeropdrachten zijn en dit georganiseerd in relatie met het afnemend veld en uitgevoerd in samenwerking met een lectoraat.

Advies

Masterclasses

Huidig ervaren situatie

Fontys biedt een aantal honours/ excellentietrajecten aan. Deze trajecten hebben vaak de duur van een aantal maanden, zijn opgenomen in het curriculum en zijn vaak bestemd voor studenten met goede studieresultaten.

Gewenste situatie

Korte excellentietrajecten voor intrinsiek gemotiveerde studenten (NL en internationaal).

Advies

Voordelen